Arbeidsconflicten: de cijfers

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 (TNO/CBS) geeft ons cijfers hoeveel werknemers, in de afgelopen 12 maanden, te maken hebben gehad met conflicten op het werk.

Cijfers arbeidsconflicten NEA2013v02

Zoals uit de tabel duidelijk wordt, is de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden op de beschreven items, afgenomen bij ongeveer 23.000 werknemers. Deze groep geeft een goede weergave van de Nederlandse werknemerspopulatie. Uit het onderzoek blijkt dat 11.321 werknemers (!) geconfronteerd zijn met conflicten op de werkvloer (met een collega, leidinggevende of werkgever). Met name conflicten met collega’s komen relatief vaak voor. Interessant zou zijn te onderzoeken waar deze conflicten dan veelal over gaan. Onderlinge werkrelaties, gemaakte afspraken of verschillen in arbeidsethos? Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan arbeidsconflicten. Mediation of een andere wijze van conflicthantering kunnen uitkomst bieden in het achterhalen van de oorzaak van het conflict en het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Bron:

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2013). TNO/CBS-rapport. ISBN: 978-90-5986-444-3

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *