Coaching ondersteunt medewerkers om hun effectiviteit te vergroten. Coaching is doelgericht, gestructureerd en effectief, mits de juiste methode en coach gekozen worden om medewerkers te ondersteunen. De juiste methode betekent: wetenschappelijk en bewezen. De juiste coach is: geschoold en onderlegd.

Performance Coaching

Performance Coaching legt de focus op de ontwikkeling van specifieke individuele competenties en vaardigheden binnen afzienbare termijn (3-4 maanden). Performance Coaching betekent op doelgerichte wijze optimale prestaties op de werkvloer stimuleren. Individuele groei leidt tot groei in het team en de organisatie.

Door het formuleren van concrete doelen wordt een coachingstraject optimaal gestructureerd. Concrete coachingstechnieken worden toegespitst op concrete doelen. Coachingstechnieken zijn wetenschappelijk gefundeerd en hebben een bewezen effectiviteit. Psychologische kennis wordt ingezet om de effectiviteit van Performance Coaching te vergroten. Behaalde doelen worden getoetst door evaluatie.

Executive Coaching

De executive coach treedt op als sparringpartner, adviseur en spiegel voor individuen op senior management niveaus (o.a. bestuurders, directeuren, CEO’s en senior managers). Individuen op senior niveau hebben te maken met verschillende rollen en krachtenvelden. Een executive coach is behulpzaam om deze verschillende rollen en krachtenvelden te doorzien. Executive Coaching gaat over het optimaal benutten van alle mogelijkheden binnen thema’s als leiderschap, besluitvorming en samenwerking. Om optimalisatie mogelijk te maken is dikwijls een verandering van zienswijze en denkprocessen nodig met als doel onaangewend potentieel tot wasdom te laten komen. Executive Coaching gaat over het beste en slimste uit uzelf halen om optimaal te presteren.

De executive coachingstechnieken die door All Eyes On You worden aangewend zijn bewezen effectief: zinnige methoden, zinnige tijdsbesteding, een zinnig resultaat.