De A&O-psycholoog als coach

Arbeids- en organisatiepsychologen zijn werkzaam op het snijvlak tussen mensen, werk en organisaties. Zij kunnen psychologische modellen en theorieën koppelen aan specifieke interventies en behandelstrategieën. En juist daarin ligt de meerwaarde van de A&O-psycholoog in coachingstrajecten: vanuit een gedegen achtergrond op doelgerichte wijze de relatie tussen mens, werk en organisatie versterken.

Organisaties willen inmiddels weer in hun personeel investeren. Zij hebben behoefte aan specifieke professionele begeleiding om coachingstrajecten doelgericht, concreet en meetbaar op te stellen. De tendens om doelgericht, concreet en meetbaar te denken en handelen is in de huidige markt van groot belang. Investeringen in personeel moeten zichzelf terugverdienen. Wat is de return on investment?

Deze resultaatgerichtheid komt overeen met de aanpak van de A&O-psycholoog als coach. De A&O-psycholoog beschikt over een gedegen basis van theorie, praktijkervaring en zelfontplooiing. Coachingstrajecten worden doelgericht vormgegeven en uitgevoerd. Als geen ander weet de A&O-psycholoog hoe meetbare resultaten behaald kunnen worden. Een meerwaarde die vertrouwen wekt.

Dit is een verkorte weergave van een artikel geschreven door Karin Eikmans eerder verschenen via A&O-items (digitale nieuwsbrief van de werkgroep Arbeids- en Organisatie Psychologie (NIP)).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *