“Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen”.

Bron: Handboek Mediation (2013), Den Haag: Sdu Uitgevers

 

Mediation bij arbeidsconflicten

Mediation, zoals All Eyes On You die vormgeeft, gaat niet alléén over de oplossing van een conflict, maar gaat óók over verbetering van de communicatie tussen conflicterende partijen en over het optimaliseren van de besluitvorming tussen partijen. Deze componenten maken mediation in een zakelijke context waardevol. Immers bij arbeidsconflicten is er sprake van verstoorde arbeidsrelaties, die vaak een emotionele lading hebben. Veelal is het wenselijk dat deze arbeidsrelaties hersteld worden om op lange termijn effectief met elkaar samen te kunnen (blijven) werken. Door ruimte te geven aan emoties ontstaat ruimte om elkaar te (leren) respecteren en de onderlinge communicatie en besluitvorming te verbeteren waardoor het eindresultaat geoptimaliseerd wordt.

Voorbeelden van arbeidsconflicten waarbij mediation behulpzaam is: problemen in de samenwerking tussen collega’s en onenigheid tussen werknemer en leidinggevende.